Charakterystyka firmy


HISTORIA

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1980 roku, jako Staszowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane - przedsiębiorstwo państwowe. Ówczesny zakres działalności to roboty budowlane, inżynieryjne i produkcja elementów betonowych i żelbetonowych.

W 1991 roku w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwo zostało przekształcone
w Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe INŻBUD Sp. z o.o., ze 100% udziałem kapitału krajowego, prywatnego.
 


STAN PRAWNY

Spółka z o.o. została wpisana w dniu 1991/07/01 do RHB w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu pod numerem 321, od 2002.02.02 jest wpisana do X Wydz. KRS pod nr 0000093990.
Kapitał udziałowy wynosi 2.299.332,00 złotych. Prezes Zarządu S.A. Duda
 


METODY PRODUKCJI

Rury produkowane są na czterech liniach technologicznych. W procesie produkcyjnym jest wykorzystana technologia i maszyny McCracken USA.
 

INTERNATIONAL PIPE MACHINERY
Przedsiębiorstwo INŻBUD w procesie produkcyjnym opiera się o
technologię i maszyny firmy McCracken USA.
 


SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI

Do produkcji używamy naturalnych surowców wysokiej jakości oraz atestowanych materiałów. Kontroli poddane są surowce i materiały, proces produkcji oraz produkt końcowy. Niezależnie od kontroli wewnętrznej, nasze produkty podlegają badaniom zewnetrznym. Aktualnie posiadamy certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez CEBET w Warszawie i aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Wydrukuj stronę