inzbud

Obudowy pompowni żelbetowe


Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

Wodoszczelne żelbetowe obudowy pompowni ścieków
produkowane według normy PN-EN 752-6 – beton C45/55


Cennik żelbetowych obudów pompowni ścieków

Możliwość negocjacji cen

Ceny są cenami netto i nie obejmują kosztów transportu

Wysokość

Ceny dla danej średnicy nominalnej i wysokości

(cm)

Ø 1000

Ø 1200

Ø 1400

Ø 1500

Ø 1600

Ø 1800

Ø 2000

Ø 2500

Ø 3000

cena netto
(zł/szt.
)

cena netto
(zł/szt.)

cena netto
(zł/szt.)

cena netto
(zł/szt.)

cena netto
(zł/szt.)

cena netto
(zł/szt.)

cena netto
(zł/szt.)

cena netto
(zł/szt.)

cena netto
(zł/szt.)

150

1.910,00 2.590,00 3.600,00 3.920,00 4.250,00 5.340,00 6.170,00 9.560,00 12.430,00

200

2.350,00 3.120,00 4.390,00 4.760,00 5.140,00 6.340,00 7.260,00 11.280,00 14.440,00

250

2.780,00 3.600,00 5.200,00 5.600,00 6.040,00 7.330,00 8.350,00 13.000,00 16.460,00

300

3.250,00 4.210,00 6.100,00 6.550,00 7.060,00 8.480,00 9.620,00 14.900,00 18.730,00

350

3.670,00 4.750,00 6.890,00 7.390,00 7.960,00 9.480,00 10.720,00 16.610,00 20.750,00

400

4.180,00 5.360,00 7.810,00 8.360,00 8.980,00 10.630,00 11.980,00 18.520,00 23.030,00

450

4.600,00 5.900,00 8.620,00 9.220,00 9.860,00 11.620,00 13.080,00 20.030,00 24.790,00

500

4.970,00 6.440,00 9.410,00 10.060,00 10.760,00 12.610,00 14.170,00 21.940,00 27.070,00

550

5.460,00 6.980,00 10.200,00 10.910,00 11.530,00 13.610,00 15.260,00 23.640,00 29.090,00

600

5.890,00 7.520,00 10.990,00 11.750,00 12.540,00 14.600,00 16.540,00 25.340,00 30.260,00

650

6.360,00 8.140,00 11.890,00 12.590,00 13.560,00 15.760,00 17.450,00 27.070,00 33.130,00

700

6.800,00 8.680,00 12.710,00 13.550,00 14.460,00 16.750,00 18.710,00 28.790,00 35.410,00

800

7.640,00 9.770,00 14.290,00 15.240,00 16.250,00 18.730,00 21.070,00 32.400,00 39.440,00

900

8.570,00 10.910,00 15.890,00 17.040,00 18.160,00 20.720,00 23.260,00 35.810,00 43.730,00

1000

9.370,00 12.000,00 17.470,00 18.730,00 19.940,00 22.700,00 25.440,00 39.650,00 47.780,00

  w cenie nie uwzględniono przejść

Wodoszczelna żelbetowa obudowa pompowni produkowana wg normy PN-EN 752-6, wysokiej jakości beton C45/55. Obudowa wykonana jest z elementów prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz kręgów. Połączenie elementów obudowy ze sobą wykonuje się poprzez ich spasowanie przy użyciu uszczelek otrzymując w ten sposób całkowicie szczelną komorę monolityczną. Zbiornik zakończony jest od góry płytą z otworem pod właz Ø 600 mm lub wg projektu, od dołu pogrubionym dnem pompowni. Dno pompowni wraz z kręgiem dennym od dołu stanowi monolit o wysokości 2,50 metra, co gwarantuje najwyższą szczelność zbiornika w obrębie objętości czynnej pompowni.

W powierzchni bocznej płaszcza pompowni montowane są przyłącza dopływu oraz odpływu, których usytuowanie zależne jest od warunków lokalnych. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do pompowni wykonany jest z typowej kształtki PVC, umożliwia podłączenie rurociągu dopływowego o średnicy i położeniu zgodnym z wymaganiami odbiorcy. Szczelność przejścia króćców przyłączeniowych przez ściany pompowni zapewniają uszczelki gumowe, tzw. przejścia szczelne. Ze względu na konstrukcję i grubość ścianki gotowe do posadowienia poniżej 10 m głębokości.


Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Wydrukuj stronę