Polimerobetonowe rury kanalizacyjne (PRC)

Cennik na polimerobetonowe rury kanalizacyjne (PRC)
o przekroju kołowym produkowane według normy
PN-EN 14636-1:2009,
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –
Polimerobeton (PRC) – część 1 : rury i kształtki do połączeń elastycznych."Średnica
wewnętrzna
/długość
całkowita
(mm)
Cena
netto
rury
(zł/szt.)
Cena
netto
opaski -
stal
nierdzewna
(zł/szt.)
Grubość
ścianki (mm)
Min kl
wytrz.
wg PN-EN 14636-1
kN/m)
Minimalne
obciążenie
zgniatania
wg PN-EN 14636-1
(kN/m)
Średnica
zewnętrzna
rury
(mm)
Długość
użytkowa (mm)
Ciężar
rury
(kg)
Ładowność
na dłużycę (szt.)
300/2000 920,00 190,00 45 140 42 390 2000 230 90
400/2000 1320,00 230,00 50 140 56 500 2000 330 39
500/2000 1760,00 280,00 55 140 70 610 2000 440 30
600/2000 2080,00 320,00 55 120 72 710 2000 520 30
800/3000 6000,00 410,00 75 120 96 950 3000 1500 8
1000/3000 9240,00 510,00 92 120 120 1184 3000 2310 8
1200/3000 12480,00 540,00 110 90 108 1420 3000 3120 4


Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku.


Minimalne obciążenie zgniatania = obciążenie krótkotrwałe, wyrażone w kiloniutonach na metr długości (kN/m). Wytrzymałość elementów jest sprawdzana poprzez test odporności na zgniatanie – element nie może zostać uszkodzony w trakcie testu.

Obciążenie jest obliczane wzorem: qcr min = klasa wytrzymałości x [DN] x 0,001

Klasa wytrzymałości – wartość stała, wyrażona w kiloniutonach na mert długości (kN/m), równa minimalnemu krótkotrwałemu obciążeniu zgniatania elementu qcr min w kiloniutonach na metr długości (kN/m) dzielonych przez tysięczną rozmiarów nominalnych (DN).

Łączone na uszczelkę i opaskę ze stali nierdzewnej.

Definicje wg PN-EN 14636-1:2009

Zastosowanie przewidziane dla wszystkich klas obciążeń drogowych.

Zalety:

Parametry materiału dla rur polimerobetonowych:

- Ciężar właściwy - 22-23 kN/m3,
- E-Moduł - 28.000 N/mm2,
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - min. 16 N/mm2, (średnio 18,8 N/mm2)
- Wytrzymałość na ściskanie - 80 N/mm2, (średnio 108 N/mm2)
- Ścieralność - max=0,5 mm,
- Chropowatość ścian - max=0,1 mm,
- Współczynnik Poissona - 0,23,
- Wytrzymałość zmęczeniowa - 6 N/mm2.


Wydrukuj stronę