>

Polimerobetonowe studnie kanalizacyjne

Polimerobetonowe studnie kanalizacyjne - zastosowanie

Polimerobetonowe (PRC) studnie kanalizacyjne są przeznaczone do wykorzystania w kanalizacji sanitarnej i deszczowej gdzie mają kontakt z agresywnymi mediami. Produkujemy polimerobetonowe studnie kanalizacyjne o przekroju kołowym w średnicach: Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1500 mm, Ø 1800 mm, Ø 2000 mm, Ø 2500 mm i Ø 3000 mm o wysokościach od 1,2 m do 10 m. W zależności od wysokości studni kanalizacyjnej, mogą być one dostarczane jako jeden element, bądź też w częściach. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu  składają się z monolitycznego dna, rury  przyciętej na odpowiedniej wysokości, kinety, stopni złazowych i pokrywy typu lekkiego lub ciężkiego. Połączenie elementów studni kanalizacyjnej z polimerobetonu (PRC) ze sobą wykonuje się poprzez sklejenie elementów klejem PRC. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu (PRC) nie wymagają dodatkowych izolacji w trakcie użytkowania. Polimerobetonowe studnie kanalizacyjne wykonane są z materiału składającego się w ok. 90% z wysuszonego kruszywa kwarcytowego o różnym uziarnieniu (mączka, piasek, żwir) połączonego z żywicą poliestrową.

Zalety polimerobetonowych studni kanalizacyjnych

Studzienki wykonane z polimerobetonu są doskonale szczelne, lekkie i niedrogie w eksploatacji. Idealnie gładka powierzchnia sprawia, że nie powstają na niej zatory i w prosty sposób może być oczyszczana. Są odporne na działanie czynników mechanicznych, dynamicznych i płukanie pod ciśnieniem, dzięki temu są optymalnym elementem systemu kanalizacyjnego zarówno w trakcie jego budowy, jak i eksploatacji. Wykazują odporność na działanie szkodliwych substancji od wewnątrz, przenikanie wód gruntowych oraz przepuszczanie ścieków do gruntu, mogą być stosowane w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, są trwalsze od modeli betonowych.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami już teraz!

Parametry fizyko-mechaniczne polimerbetonu:

  1. wytrzymałość na ściskanie min. - 80 N/mm2;
  2. wytrzymałość na zginanie min. - 16 N/mm2;
  3. odporność chemiczna pH od 1 do 12;
  4. odporność termiczna - stały kontakt z medium o temperaturze 50°C, dopuszcza się krótkotrwały kontakt z medium do temperatury 80°C w miejscach wlotów kanałów;
  5. ścieralność max. - 0,5 mm;
  6. mikrochropowatość max. - 0.1 mm;
  7. ciężar objętościowy 22-23 kN/m3.

Specyfikacja techniczna

Właściwości wytrzymałościowe studni polimerobetonowych od ø 600 do ø 3000 mm.

Lp.Wymiar nominalny DNMinimalna klasa wytrzymałość kN/mMinimalne obciążenie zgniatania kN/m
110002525
212002530
315002537,5
418002545
520002550
625002562,5
730002575