TUNELE Z POLIMEROBETONU


Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku.

Tunele dla płazów i zwierząt z polimerobetonu wykonane według
normy PN-EN 1433:2005, wytrzymałość 400 kN.


Polimerobetonowy tunel bez szczelin
Wymiary w świetle
(cm)
Wymiar zewnętrzny
(cm)
Cena netto
(zł/szt.)
Waga
(kg)
Ładowność
na dłużyce
(szt.)
szer. wys. dług. szer. wys. dł.
50 32 100 61 53 100 1.500,00 305 44

Polimerobetonowy tunel bez szczelin posiada szerokie płaskie dno, co jest dużo lepszym rozwiązaniem od przejść o przekroju okrągłym, gdyż daje większą przestrzeń dostępną dla zwierząt. Posiada gładkie powierzchnie co utrudnia niekorzystne wspinanie się płazów po ściankach bocznych. Oprócz tego materiał wykorzystany do produkcji tuneli - polimerobeton - charakteryzujący się: odpornością chemiczną, nienasiąkliwością i bardzo dużą wytzymałością na ściskanie i zginanie, pozwala na zastosowanie tuneli w niekorzystnych warunkach gruntowych bez dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych, jak i ułożenie ich bezpośrednio w pasie drogowym.

Polimerobetonowy tunel ze szczelinami
Wymiary w świetle
(cm)
Wymiar zewnętrzny
(cm)
Cena netto
(zł/szt.)
Waga
(kg)
Ładowność
na dłużyce
(szt.)
szer. wys. dług. szer. wys. dł.
50 42 100 61 63 100 1.600,00 325 44

Polimerobetonowy tunel ze szczelinami posiada takie same właściwości jak tunel bez szczelin. Dodatkową zaletą tych tuneli sa szczeliny znajdujące się w stropie tunelu, które wpływają na utrzymanie korzystnych warunków mikroklimatycznych wewnątrz przepustów poprzez:

Tunele ze szczelinami mogą być zastosowane jako kraty odwadniające, gdy są wymagane duże wytrzymałości.


Żelbetowa stop krata


Wymiary w świetle
(cm)
Wymiar zewnętrzny
(cm)
Cena netto
(zł/szt.)
Waga
(kg)
Ładowność
na dłużyce
(szt.)
szer. wys. dług. szer. wys. dł.
40 45 100 74 60 100 2.200,00 730 33


Żelbetowa stop krata
znajduje zastosowanie w sytuacji gdy odgrodzona droga jest przecinana przez drogi podrzędne i dochodzi do przerwania ciągów płotków naprowadzających, z czym wiąże się ryzyko przechodzenia płazów przez jezdnię. W takim przypadku zastosowanie stop kraty zapewnia naprowadzenie osobników zmierzających w stronę jezdni do systemu płotków naprowadzających. Żelbetowa stop krata jest przystosowana do ułożenia bezpośrednio na zjeździe w drogę podrzędną, na posesję i jest odporna na odkształcenia pod wpływem obciążeń związanych z ruchem pojazdów. Wytrzymałość 400kN.


Polimerobetonowy portal wejściowy
Wymiary w świetle
(cm)
Wymiar zewnętrzny
(cm)
Cena netto
(zł/szt.)
Waga
(kg)
Ładowność
na dłużyce
(szt.)
szer. wys. dług. szer. wys. dł.
86 53 56 100 66 56 600,00 150 40


Polimerobetonowy portal wejściowy
to element łączący płotek naprowadzający z tunelem dla płazów. Posiada gładkie powierzchnie i ułatwia płazom i małym zwierzętom wejście do tunelu.

Gotowy element z polimerobetonu
Betonowy płotek naprowadzający typ C
Wymiary (cm) Cena
netto
(zł/szt.)
Waga
(kg)
Ładowność
na dłużyce
(szt.)
szer. wys. dług.
60 60 100 200,00 300 72


Betonowy płotek naprowadzający typ Z
Wymiary (cm) Cena
netto
(zł/szt.)
Waga
(kg)
Ładowność
na dłużyce
(szt.)
szer. wys. dług.
50 60 100 200,00 300 72


Betonowy płotek naprowadzający zatrzymuje przemieszczające się płazy i małe zwierzęta, zmienia ich kierunek ruchu, naprowadzając je do obiektów umożliwiających im skuteczne i bezpieczne przekraczanie drogi.


Wydrukuj stronę