P.B.H INŻBUD SP. Z O.O.
ul. Kościuszki 70
28-200 Staszów
tel. 15/864-36-42
tel. 15/864-63-72
tel./fax 15/864-26-00
tel./fax 15/864-68-72
polimerobeton